آهنگ قدیمی بسیار زیبا و دلنشین بگذر ز من ای آشنا از عارف

عارف - بگذر ز من ای آشنا

عارف – بگذر ز من ای آشنا