دانلود آهنگ قدیمی هوشمند عقیلی به نام دریا

+متن آهنگ

رفتم به سوی دریا
به سوی موج و ساحل
اونجایی که دو تا دل
عشق خدایی داشتند
از غم رهایی داشتند

دریا همان دریا بود
شن ها همان شن ها بود
موج و غروب و دریا
مثل گذشته ها بود
اما فقط یاد تو
به جای تو اونجا بود

با شن داغ ساحل
تن گرمت رو ساختم
نشستم با انگشتام
اون ساخته را پرداختم
یه موج سنگین اومد
به ساق پای تو خورد
پیکرت در هم شکست
موج دریا تو را برد