دانلود آهنگ قدیمی ویگن به نام مهتاب

+ متن آهنگ

مهتاب، ای مونس عاشقان

روشنایی آسمان

آی، مهتاب

ای چراغ آسمان

روشنی بخش جهان

کو ماهم

نزدت چه شب ها با او در آنجا بودیم

فارغ ز دنیا،

لب ها به لب ها بودیم

با یکدگر ما،

پیش تو تنها بودیم

مفتون و شیدا

غرق تماشا بودیم

مهتاب،

امشب که پیش تو ام

او رفته و من مانده ام

آه، افسوس

رفت و آن دوران گذشت

سر نهم بر کوه و دشت

از هجرش

نزدت چه شب ها

با او در آنجا بودیم

فارغ ز دنیا

لب ها به لب ها بودیم

با یکدگر ما

پیش تو تنها بودیم

مفتون و شیدا

غرق تماشا بودیم